Verkstadsbjässen SKF redovisar ett rörelseresultat under förväntan för det andra kvartalet, medan omsättningen kom in i linje med förväntningarna.

ANNONS

Omsättningen sjönk 26,2 procent till 16 599 miljoner kronor (22 488). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 16 674.

Rörelseresultatet blev 669 miljoner kronor (2 539), väntat rörelseresultat var 950. Rörelsemarginalen var 4,0 procent (11,3).

Justerat rörelseresultat utföll på 1 565 miljoner kronor (2 856), väntat var 1 098, med en justerad rörelsemarginal på 9,4 procent (12,7).

Resultatet före skatt var 580 miljoner kronor (2 261), analytikerkonsensus 681.

Resultatet efter skatt blev 331 miljoner kronor (1 579), analytikerkonsensus 434.

Resultat per aktie hamnade på 0,75 kronor (3,32).

”Den organiska försäljningen minskade med 25 procent till 16,6 miljarder kronor. Försäljningen minskade med omkring 30 procent i både Europa och Nordamerika medan försäljningen i Asien var 10 procent lägre jämfört med förra året. Försäljningen fortsatte att påverkas av både restriktioner införda av myndigheter och av en lägre underliggande efterfrågan”, uppger bolagets vd Alrik Danielson.

ANNONS
ANNONS

SKF bedömer att finansnettot under det andra kvartalet kommer uppgå till -225 miljoner kronor. Vidare guidar verkstadsbjässen för att investeringarna i materiella anläggningstillgångar kommer uppgå till cirka 3 300 miljoner kronor under det andra halvåret.

Till följd av det fortsatt osäkra läget kopplat till covid-19 ger SKF inga fler framtidsprognoser.

SKF, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 16 599 16 674 -0,4% 22 488 -26,2%
Rörelseresultat 669 950 -29,6% 2 539 -73,7%
Rörelsemarginal 4,0% 5,7% 11,3%
Rörelseresultat, justerat 1 565 1 098 42,5% 2 856 -45,2%
Rörelsemarginal, justerad 9,4% 6,6% 12,7%
Resultat före skatt 580 681 -14,8% 2 261 -74,3%
Nettoresultat 331 434 -23,7% 1 579 -79,0%
Resultat per aktie, kronor 0,75 3,32 -77,4%

Konsensusdata från Factset