Tele2 uppvisar både ett rörelseresultat och en omsättning som var högre än väntat i kvartal två. Företaget ska framöver byta ut sitt IT-system och möta coronavirusets effekter, säger avgående vd Anders Nilsson. 

Omsättningen sjönk 2,1 procent till 6 650 miljoner kronor (6 794). Utfallet kan jämföras med bolaget analytikerkonsensus som låg på 6 485.

Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 2 583 miljoner kronor (2 502), väntat 2 483, med en justerad ebitda-marginal på 38,8 procent (36,8).

Rörelseresultatet blev 1 173 miljoner kronor (431), väntat rörelseresultat var 1 125. Rörelsemarginalen var 17,6 procent (6,3).

Resultatet före skatt var 1 055 miljoner kronor (311).

Resultatet efter skatt blev 855 miljoner kronor (107).

ANNONS
ANNONS

Samtliga siffror avser kvarvarande verksamhet.

 Bygger ut 5g och Remote-PHY

Bolaget spår ett underliggande ebitda-resultat på ungefär samma nivå som i fjol. Capex, investeringar, exklusive spektrum och leasing om 2,5-3,0 miljarder kronor. Tele2 bedömer att coronakrisen påverkar ebitda-resultatet negativt med 100-120 miljoner kronor per kvartal.

Tele2 har också flera mål på medellång sikt. Dessa inkluderar låg ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkter från slutkund, medelhög ensiffrig tillväxt för underliggande ebitda-al, årlig capex exklusive spektrum och leasing om 2,8–3,3 miljarder kronor under utbyggnad av 5G och Remote-PHY.

”Ska fortsätta transformationsprogrammet”

”Under de närmaste månaderna kommer vårt fokus att ligga på att övervaka pandemins påverkan samt att genomföra mildrande insatser för att försvara underliggande EBITDA-aL, generera kassaflöde och att bibehålla en stark balansräkning. Genom att göra detta framgångsrikt kan Tele2 ta vid där vi slutade innan pandemins utbrott och fortsätta exekveringen av transformationsprogrammet och tillväxtstrategin på medellång sikt”, skriver avgående vd Anders Nilsson i sitt vd-ord.

Tele2, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 6 650 6 485 2,5% 6 794 -2,1%
EBITDA, justerat 2 583 2 483 4,0% 2 502 3,2%
EBITDA-marginal, justerad 38,8% 38,3% 36,8%
Rörelseresultat 1 173 1 125 4,3% 431 172,2%
Rörelsemarginal 17,6% 17,3% 6,3%
Resultat före skatt 1 055 311 239,2%
Nettoresultat 855 107 699,1%

Konsensusdata från bolaget

Läs mer: Anders Nilsson avgår från Tele2 – han tar över [Dagens PS]