Swedbank redovisar intäkter i linje med förväntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var lägre än väntat.

ANNONS

Så här kommenterar Joakim Bornold, analytiker på Söderberg&Partners, Swedbank-rapporten:

”Swedbank har tappat en miljard i vinst jämfört med samma kvartal förra året. Det är helt klart så penningtvättsskandalen kostar en hel del pengar”, säger Bornold till Dina Pengar i Expressen.

Och så här skriver DN:s Dan Lucas: ”Swedbanks bekymmer med penningtvätt är inte över”.

Aktien faller omkring 3 procent i öppningen av Stockholmsbörsen, rapporterar Di-TV.

De totala intäkterna uppgick till 11.226 miljoner kronor (11.076), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset.

Räntenettot uppgick till 6.553 miljoner kronor (6.326), väntat 6.617 miljoner kronor.

Provisionsnettot blev 3.297 miljoner kronor (3.336), väntat var 3.270 miljoner kronor.

Bolaget rapporterar rörelsekostnader på -5.164 miljoner kronor (-3.998).

ANNONS
ANNONS

I kostnaderna ingår en reservering för moms avseende åren 2016–2019, vilket har belastat kvartalet med 256 miljoner kronor.

Rörelseresultatet före kreditförluster och nedskrivning blev 6.062 miljoner kronor (7 079), väntat var 6.356 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till 154 miljoner kronor (117).

Nedskrivning av immateriella tillgångar uppgår till 66 miljoner kronor (0). Nedskrivningen är hänförlig till varumärket PayEx.

Rörelseresultatet blev 5.841 miljoner kronor (6.962), väntat var 6.106 miljoner kronor.

Nettoresultatet blev 4.663 miljoner kronor (5.525), väntat var 4.772 miljoner kronor.

Swedbanks nya vd Jens Henriksson uppger i en kommentar att han har tre huvudprioriteringar framöver.

För det första kommer han att lägga mycket tid på att säkerställa att den interna utredningen färdigställts skyndsamt samt att myndigheterna får tillgång till all information de behöver för att kunna slutföra sina utredningar. En viktig hållpunkt i närtid blir slutsatserna av de svenska och estniska tillsynsmyndigheternas utredningar, som förväntas slutföras i
början på nästa år

ANNONS
ANNONS

För det andra måste Swedbank fortsätta att utveckla sina erbjudande då allt fler interaktioner blir digitaliserade.

För det tredje skall storbanken fortsätta att arbeta med sitt hållbarhetsarbete.

Swedbank upplever också en avmattning. Osäkerheten om de makroekonomiska utsikterna påverkar affärsklimatet.

”Vi ser också en avmattning på våra hemmamarknader, även om alla fyra ekonomier fortsätter att visa ekonomisk tillväxt understödd av den inhemska konsumtionen. Sverige och de baltiska länderna står dock väl rustade för att hantera en konjunkturavmattning. Bostadsmarknaden i Sverige är stabil och hushållens finansiella ställning är stark med hög
sysselsättning, goda realinkomster och ett högt sparande”, skriver Henriksson i rapporten.

Swedbank-chefen ser en hård konkurrens inom samtliga produktområden. Banken måste enligt honom snabbt kunna leverera nya lösningar.

Swedbank, Mkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Intäkter 11 226 11 163 0,6% 11 076
Räntenetto 6 553 6 617 -1,0% 6 326
Provisionsnetto 3 297 3 270 0,8% 3 336
Rörelsekostnader -5 164 -3 998
Rörelseresultat före kreditförluster 6 062 6 356 -4,6% 7 079
Kreditförluster -154 -312 -117
Rörelseresultat 5 841 6 106 -4,3% 6 962
Nettoresultat 4 663 4 772 -2,3% 5 525

Konsensusdata från Factset