Swedbank-vd:n har miljarder skäl att le

Uppdaterad: 24 apr. 2018Publicerad: 24 apr. 2018
Jag ser framemot resten av året med stor tillförsikt
Jag ser framemot resten av året med stor tillförsikt

Swedbank redovisar högre rörelseresultat än väntat i första kvartalet.

ANNONS
ANNONS

Totala intäkter uppgick till 10 740 miljoner kronor (10 651) i första kvartalet, vilket var något bättre än väntat. Bloomberg analytikerkonsensus låg på 10 445 miljoner kronor.

Räntenettot uppgick till 6 294 miljoner kronor (5 971), väntat 6 250 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 3 081 miljoner kronor (2 859), väntat var 3 022 miljoner kronor.

Kreditförlusterna uppgick till -127 miljoner kronor (-339).

Rörelseresultatet blev 6 444 miljoner kronor (6 307), väntat rörelseresultat var 6 005.

Resultatet efter skatt blev 5 033 miljoner kronor (5 124), analytikerkonsensus 4 677.

Resultat per aktie hamnade på 4,50 kronor (4,59).

K/I-talet uppgick till 0,39 procent (0,38). I förra kvartalet var nivån 0,42.

Kärnprimärkapitalrelationen var 24,8 procent (24,2). I förra kvartalet var nivån 24,6 procent.

Kreditförlustnivån var 0,03 procent. I förra kvartalet var kreditförlustnivån 0,08 procent.

“Utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden har fortsatt att vara i fokus under kvartalet. Den pågående prisanpassningen har i stora delar av landet gått in i en stabilare fas”, säger vd Birgitte Bonnesen i en kommentar i rapporten.

“Kostnadsdisciplin är en del av vår företagskultur. Totala kostnader i kvartalet utvecklades i linje med vårt kostnadsmål, där totala kostnader ska understiga 17 miljarder kronor under såväl 2018 som 2019.

Kreditkvaliteten är fortsatt god i alla våra hemmamarknader. Vår kapitalposition stärktes ytterligare under kvartalet och bufferten gentemot de minimikrav som Finansinspektionen ställer ökade.

Vår starka finansiella ställning ger oss de förutsättningar vi behöver för att leverera på våra ambitiösa planer de närmaste två åren. Jag ser framemot resten av året med stor tillförsikt”, säger Bonnesen vidare.

Swedbank, MkrQ1-2018KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2017
Intäkter10 74010 4452,8%10 651
Räntenetto6 2946 2500,7%5 971
Provisionsnetto3 0813 0222,0%2 859
Kreditförluster-127-283-339
Rörelseresultat6 4446 0057,3%6 307
Nettoresultat5 0334 6777,6%5 124
Resultat per aktie, kronor4,504,59
Kreditförlustnivå0,030,09

Konsensusdata från Bloomberg

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire