Byggbolaget Skanska redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 44 514 miljoner kronor (41 337), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 42 721.

Rörelseresultatet blev 2 150 miljoner kronor (507), väntat rörelseresultat var 1 814. Rörelsemarginalen var 4,8 procent (1,2).

Resultatet före skatt var 2 181 miljoner kronor (551).

Resultatet efter skatt blev 1 792 miljoner kronor (493), analytikerkonsensus 1 473.

Orderingången uppgick till 34,9 miljarder kronor, väntat 37,5. Motsvarande period ifjol låg orderingången på 30,6.

ANNONS
ANNONS
Skanska, Mkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 44 514 42 721 4,2% 41 337
Rörelseresultat 2 150 1 814 18,5% 507
Rörelsemarginal 4,8% 4,2% 1,2%
Resultat före skatt 2 181 551
Nettoresultat 1 792 1 473 21,7% 493

Konsensusdata från Factset