Verkstadsbolaget Haldex storägare AFA Sjukförsäkring, AMF Pensionsförsäkring, Athanase Industrial Partner och Fjärde AP-fonden lämnar ett gemensamt förslag till val av styrelse inför årsstämman den 23 juni. Det framgår av ett pressmedelande.

ANNONS

Haldex saknar en valberedning. Ägarna representerar 22,96 procent av kapitalet och rösterna i Haldex.

Storägarna föreslår att styrelsen ska ha sex ledamöter. Omval föreslås av Haldex vd Helene Svahn som styrelseledamot samt nyval av Stefan Charette, Viveka Ekberg, Håkan Karlsson, Christian Levin och Catharina Modahl Nilsson som styrelseledamöter. Stefan Charette föreslås att väljas till styrelseordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, men de ägare som undertecknat detta förslag kommer att sätta stort värde vid om Håkan Karlsson utses till detta uppdrag. De nuvarande styrelseledamöterna, med undantag för Helene Svahn, har avböjt omval.

Ägarna bakom ovanstående förslag vill avslutningsvis framföra sitt tack till den avgående styrelsen för dess arbete med att säkra Haldex ställning som ett självständigt och framgångsrikt företag. Ett särskilt tack riktas till Jörgen Durban för de insatser han gjort för Haldex sedan han inträdde i bolagets styrelse år 2017.

Syftet med att inför årsstämman i Haldex lämna förslag och ställningstaganden som har stöd hos en grupp av aktieägare är att säkerställa att Haldex får den samlade kompetens och erfarenhet som krävs för att med kraft kunna fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Haldex som en framgångsrik underleverantör till den tunga fordonsindustrin.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Di: Börsbolagets toppar hänger löst efter kursras [DagensPS.se] »