Spelutvecklingsbolaget Starbreezes företrädesemissionen på 250 miljoner blev övertecknad. Bolaget tog emot ansökningar motsvarande 146 procent för teckning utan teckningsrätter. Dessutom blev runt 95 procent av de erbjudna aktierna tecknade med stöd av teckningsrätter.

ANNONS

Totalt har cirka 5 procent av de erbjudna aktierna tilldelats dem som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter.

”Vi är glada över det stora intresset för vår företrädesemission och jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som deltog i emissionen. Vi kan nu ta viktiga steg framåt, det första steget är fortsatt utveckling av PAYDAY 3”, säger vd Mikael Nermark.

Genom nyemissionen får Starbreeze in 250 miljoner kronor före emStarbreezeissionskostnader.

ANNONS
ANNONS