Snap redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Justerat resultat per aktie var i linje med förväntningarna. DAU-måttet kom in något lägre än väntat. Aktien var ned 6,4 procent i efterhandeln.

ANNONS

Omsättningen steg 17,0 procent till 454 miljoner dollar (388). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 441.

Justerat ebitda uppgick till -96 miljoner dollar (-79), väntat -121 miljoner.

Resultat per aktie hamnade på -0,23 dollar (-0,19), vilket ligger i nivå med analytikerkonsensus.

Justerat resultat per aktie blev -0,09 dollar (-0,06), också det i nivå med analytikerkonsensus.

Kundmåttet DAU (daily average users) steg 17 procent på årsbasis till 238 miljoner. Väntat var 239 miljoner.

ANNONS
ANNONS
Snap, MUSD Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 454 441 2,9% 388 17,0%
Resultat per aktie, justerat -0,09 -0,09 -0,06
Resultat per aktie, USD -0,23 -0,23 -0,19

Konsensusdata från Factset