En rejäl ökning av zombieföretag på Stockholmsbörsen riskerar att få negativa följder för Sverige, enligt en undersökning från konsultbolaget Kearney.

ANNONS

Konsultföretaget Kearney har gått igenom listade bolag i 157 länder för att se utvecklingen av så kallade zombieföretag. I Sverige har ökningen varit rejäl – från 7 till 64 på tio år, skriver de i ett pressmeddelande.

Enligt OECD:s kriterier är ett zombieföretag ett företag som varit verksamt i minst tio år och där vinsten inte täcker skuldräntan tre år i rad. De överlever, men inte så mycket mer.

”Det är bekymmersamt och Sverige har en klart sämre utveckling på det här området jämfört med andra länder. En anledning kan vara att bolagen har lätt att få in kapital, trots att de går dåligt. Det här skapar en felallokering av investeringsmedel och det riskerar att få negativa följder”, säger Johan Norström som är analytiker på Kearney i pressmeddelandet.

”Ibland hopplöst att vända”

Han menar att zombieföretag också kan göra att investerare förlorar förtroende för svenska företag. Sverige kan uppfattas som en sämre marknad i omvärldens ögon om allt för många listade bolag bara överlever utan att skapa tillräcklig vinst.

”För att undvika att bli en zombie är det viktigt att agera i tid. När omsättningen fortfarande ökar, men vinsten sjunker så är det en signal att agera. Om företaget väntar till att både omsättningen och vinsten faller blir det mindre manöverutrymme för ledningen och ibland hopplöst att vända. Då inträder i stället zombieläget och de ser bara till att överleva”, säger Johan Norström.

Betydligt färre i andra nordiska länder

”När vi tittar bakåt på företag som hamnat i zombieläget går det i snitt att hitta tecknen tre år tidigare. Då hade ledningen kunnat agera och ännu haft en möjlighet att vända utvecklingen”, säger han.

ANNONS
ANNONS

I Norge finns det 9 zombieföretag, i Danmark 6 och i Finland 7.

Läs även: Riksbanken ser inget hot från zombieföretag [Dagens PS]