Storbanken redovisar något högre rörelseresultat före kreditförluster än väntat i tredje kvartalet. Även intäkterna kom in högre än väntat.

ANNONS

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 6 012 miljoner (5 721), väntat var 5 699 miljoner enligt Factset konsensus.

Intäkterna uppgick till 11 433 miljoner kronor (11 144), väntat 11 093.

Räntenettot uppgick till 5 319 miljoner kronor (5 080), väntat 5 353 miljoner kronor. Provisionsnettot blev 4 512 miljoner kronor (4 029), väntat var 4 297 miljoner kronor. Tradingnettot uppgick till 1 506 miljoner kronor (1 726).

De förväntade kreditförlusterna uppgick till -424 miljoner kronor (-284).

Rörelseresultatet blev 5 587 miljoner kronor (5 383).

Resultatet efter skatt blev 4 539 miljoner kronor (4 246), analytikerkonsensus 4 243.

Förväntad kreditförlustnivån var 0,08 procent. I föregående kvartal var kreditförlustnivån 0,04 procent.

ANNONS
ANNONS

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 19,7 procent (19,2). I föregående period var nivån 19,3 procent.

K/I-talet var 0,47 (0,49). I föregående period var nivån 0,46.

SEB, Mkr Q3-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2017
Intäkter 11 433 11 093 3,1% 11 144
Räntenetto 5 319 5 353 -0,6% 5 080
Provisionsnetto 4 512 4 297 5,0% 4 029
Tradingnetto 1 506 1 726
Kreditförluster -424 -284
Rörelseresultat 5 587 5 383
Nettoresultat 4 539 4 243 7,0% 4 246

Konsensusdata från Factset