SBB planerar en riktad emission av D-aktier om 500 miljoner kronor. Dessutom ska man emittera efterställda konvertibler som förfaller 2023 om cirka 2,1 miljarder kronor. Företaget öppnar även för en möjlighet att utöka med 650 miljoner kronor.

ANNONS

Vd Ilija Batljan, Fredrik Svensson och Sven-Olof Johansson kommer att delta i finansieringslösningen. Räntekupongen för konvertibelerna är 6,5-7 procent per år.

”Under de senaste månadernas omfattande marknadsturbulens har SBB fortsatt sin starka utveckling, med understöd från stabiliteten i vår affärsmodell och kvaliteten i våra kassaflöden. Vi är samtidigt aktiva på transaktionsmarknaden där vi fortsätter leverera attraktiva försäljningar och förvärv. Så som meddelades under vår kapitalmarknadsdag i juni fortsätter vi arbeta hårt för att nå våra finansiella och strategiska mål”, säger Ilija Batljan i en kommentar.

”Genom detta kombinerade erbjudande av tvingande konvertibler relaterade till B-aktierna samt en separat nyemission av D-aktier avser SBB att ytterligare öka vår finansiella flexibilitet, vilket kommer möjliggöra för SBB att accelerera tillväxten och fortsätta stärka positionen som Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur”, fortsätter han.

ANNONS
ANNONS

SBB uppger vidare att finansieringslösningen snabbar på möjligheten att nå de finansiella målen som innefattar bland annat en BBB+ rating i kreditbetyg från och med första halvåret 2021 samt att nå en belåningsgrad under 50 procent. SBB kommer också att öka exponeringen mot social infrastruktur.