ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Riksbanken får ansvar för stabiliteten

Uppdaterad: 11 okt. 2019Publicerad: 11 okt. 2019
Riksbankschefen Stefan Ingves. (Foto: TT)
Riksbankschefen Stefan Ingves. (Foto: TT)

Riksbankskommittén presenterar nu flera nya förslag kring styrningen av Riksbanken och enligt förslagen skall banken få ett tydligare ansvar för den finansiella stabiliteten. Det framgår av ett inlägg av Riksbankskommittén på DN Debatt.

ANNONS
ANNONS

DN Debatt nämner Riksbankskommittén totalt åtta olika områden. Bland annat föreslås antalet direktionsledamöter bantas till fem stycken.

Enligt kommittén skall Riksbanken inte åsidosätta målet om en låg och stabil inflation, bidra till en balanserad utveckling av produktion och sysselsättning.

1. Lagstadgad realekonomisk hänsyn och riksdagens godkännande vid förändringar av prisstabilitetsmålet.
2. Tydligare ansvar för finansiell stabilitet.
3. Regler för upplåningen till valutareserven. Riksbanken skall kunna låna upp utländsk valuta av Riksgälden motsvarande av 5 procent av BNP.
4. Fem direktionsledamöter och en tydligare roll för riksbankschefen. Sänkning av antalet direktionsledamöter och inför en ansökningsprocess. Endast ett omval skall godkännas.
5. Den demokratiska granskningen av Riksbanken stärks.
6. Utökat ansvar för kontanthanteringen i samhället. Riksbanken skall bidra så att det finns betryggande tillgång på kontanter i hela Sverige. Riksdagen fattar beslut om eventuell e-krona.
7. Utökat ansvar för samhällets krisberedskap och vid höjd beredskap. Det innebär bland annat centralbanken skall kunna övergå i en krigsorganisation och kunna se till att viktiga företag kan göra betalningar även i händelse av kris.
8. Proportionalitetsprincip och hållbar utveckling.

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
Företrädesemission 18 sep - 2 okt 2023

Investera i svensk innovation som begränsar hjärnskador. Medicintekniska PolarCools CE-märkta produkt, PolarCap® System, används som akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade smällar mot huvudet. Bolagets vision är att kontrollerad kylning av huvud- och nackskador ska bli en standardbehandling för att begränsa hjärnskador. Försäljningen ökar snabbt och nu genomförs en nyemission för att klara av expansionen.

Läs mer & teckna här