Beslutet att lämna reporäntan på minus 0,5 procent var väntat.

ANNONS

I ett pressmeddelande framgår det att Riksbankens direktion låter den viktiga styrräntan ligga kvar på minus 0,5 procent.

Där till låter direktionen räntebanan, det vill säga bankens prognos över reporäntan, vara oförändrad jämfört med september.

Riksbanken räknar med ””att räntan höjs med 0,25 procentenheter i antingen december eller februari”.

Direktionen var inte enig i sitt beslut. Vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson reserverade sig mot beslutet och förordade i stället en höjning av reporäntan till -0,25 procent.

Ohlssons reservation grundar sig på Sveriges starka ekonomiska utveckling, liksom den positiva ekonomiska utvecklingen globalt medan Flodén hänvisade till inflationsuppgången och det stärkta förtroendet för inflationsmålet.

ANNONS
ANNONS

Det är över tre och ett halvt år sedan Riksbanken rörde reporäntan.