Storbanken höjer trots intäktstappet utdelningen, men inte i nivå med förväntan.

ANNONS

Nordea presenterar ett rörelseresultat på 689 miljoner euro. Analytikerna hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 656 miljoner euro enligt Infront Datas sammanställning av 17 analytikers prognoser, rapporterar Di.

Även Nordeas räntenetto är högre än väntat men de totala intäkterna har sjunkit.

Storbanken höjer emellertid utdelningen. Aktieägarna kan vänta sig en ordinarie utdelning på 0,69 euro per aktie. Det är en marginell höjning från 0,68 euro 2017.

Utdelningen är också lägre än snittprognosen, som låg på 0,70 euro per aktie i utdelning, framgår det.

”2018 kännetecknades av viktiga leveranser i vårt transformationsarbete: Nordea är nu en mer fokuserad, enklare och motståndskraftig bank – med säte i bankunionen – och har en starkt förbättrad grund för riskhantering och regelefterlevnad efter omfattande investeringar”, skriver vd Casper von Koskull i bokslutskommunikén.

ANNONS
ANNONS

Nordeas helårsresultat blev 3.953 miljoner euro.

”2018 präglades av utmaningar på intäktssidan. Räntenettot sjönk med 7 procent jämfört med 2017”, förklarar han bland annat, enligt Di.