Nordea ville ha en halv miljard av staten – nu får man stå för rättegångskostnaderna på knappt 7,5 miljoner i stället. Den stora momsstriden är över, och Nordea får inga pengar tillbaka av staten.

ANNONS

Tvisten mellan storbanken och den svenska staten handlar om momspengar. När Sverige ändrar skattereglerna 2016 är det efter en dom från EU-domstolen, skriver Dagens Juridik. Före det anser banken att man betalat felaktig moms under tolv år.

Undantag eller inte?

Enligt banken har man ”felaktigt och i strid med unionsrätten” betalat moms till Posten, som blev Postnord. Man ville att staten skulle betala tillbaka 549 720 196 kronor, där största delen handlar om porto från miljontals kundbrev, enligt Dagens Juridik.

Knäckfrågan är om tjänsterna som Nordea köpt av Postnord omfattas av undantaget i moms-direktiven eller inte. Nordea säger att det handlar om så kallade samhällsomfattande tjänster, och därmed ska undantas från moms. Enligt staten har tjänsterna förhandlats individuellt och inte ska omfattas av undantaget, och tingsrätten håller med.

Nordea får betala rättegången

Förhandlingarna inför ramavtalen mellan staten och enligt rätten kunde banken då förhandla om avvikelser.

”Förhandlingarna har vidare resulterat i ett kundunikt pris för de posttjänster som omfattas av ramavtalen”, skriver Stockholm tingsrätt enligt Dagens Juridik.

”Härigenom finner tingsrätten att det är uppenbart att de posttjänster som Nordea har köpt av Postnord och som omfattas av Nordeas talan är individuellt förhandlade och att tjänsterna därmed inte omfattas av det aktuella mervärdesskatteundantaget”.

Storbankens talan ogillas, och man får i stället betala rättegångskostnader på 7 499 238 kronor.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Nordea krossar förväntan: ”Stark bank” [Dagens PS]

Läs även: Fem åtalas för stort momsbedrägeri [Dagens PS]