Svenska småföretagare betygsätter sina banker. Gissa vilken bank som toppar listan – igen?

ANNONS

Dagens Industri konstaterar att Nordea, som flyttar till Finland i höst, ”prenumerar på jumboplatsen” i den så kallade Finansbarometern, där svenska småföretagare bedömer sin bank i en enkät.

Överlag tappar affärsbankerna i förtroende hos svenska småföretagare, framgår det liksom att de inbördes positionerna på listan är oförändrade jämfört med fjolårets mätning.

Den bank som står högst i kurs är fortsatt Handelsbanken. Därefter följer SEB, Danske Bank och Swedbank med Nordea i botten, enligt Di där Kristian Sundberg på Finansbarometern förklarar att Handelsbankens placering i topp beror på ”god lokal förankring, ett väl utvecklat kontorsnät och en kärna av personliga relationer”.

ANNONS
ANNONS