Investeringsbolaget Midway Holding redovisar minskande omsättning under andra kvartalet. Bolaget rapporterar även minskad vinst. Bolaget hänvisar minskningarna till coronaviruset och lägre orderingång. 

ANNONS

Omsättningen sjönk 40,4 procent till 134 miljoner kronor (225).

Rörelseresultatet blev 2 miljoner kronor (22), med en rörelsemarginal på 1,5 procent (9,8).

Resultatet före skatt var -3 miljoner kronor (19).

Resultatet efter skatt blev -2 miljoner kronor (13).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (0,49).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 16 miljoner kronor (10).

Två tredjedelar är till följd av coronaviruset”Cirka två tredjedelar av minskningen är relaterad till effekter av Coronapandemin och resterande del beror på en lägre efterfrågan på HAKIs marknader”, beskriver bolagets vd Sverker Lindberg.

ANNONS
ANNONS

Midway har under årets första halvår fokuserat på kassaflödet, vilket har ökat.

”Våra bolag har effektiviserats, snabbat på sina digitaliseringsresor samt utvecklat nya produkter och tjänster. Vi är övertygade om att Midway kommer att komma ur krisen som ett ännu starkare och modernare företag. Vår strategi kring HAKI och att gå från konglomerat till industrialist står fast”, säger Sverker Lindberg avslutningsvis.

Midway Holding, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 134 225 -40,4%
Rörelseresultat 2 22 -90,9%
Rörelsemarginal 1,5% 9,8%
Resultat före skatt -3 19
Nettoresultat -2 13
Resultat per aktie, kronor -0,07 0,49
Kassaflöde från löpande verksamhet 16 10 60,0%