Teknikbolaget Meltron utannonserar en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 25 miljoner kronor. Kapitalet ska användas till att genomföra säljaktiviteter och betala av lån. Teckningstiden tar slut 13 oktober. 

Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade, ökade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till 100 procent genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

Summan på 25 miljoner kronor är före emissionskostnader. Nyemissionen kommer att tillföra bolget en nettolikvid på 22,2 miljoner kronor efter emissionskostnader på 2,6 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Ska betala tillbaka lån

Av nettolikviden kommer drygt 2 miljoner kronor att användas för återbetalning av brygglån som upptagits tidigare. Det finns möjlighet till en övertilldelningsemission på ytterligare upp till 4 miljoner kronor.

Villkoren i nyemisisonen är 5:8, vilket innebär att åtta befintliga aktier ger rätt att teckna fem nya aktier till teckningskursen 25 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 22 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 23 september. Teckningstiden löper från 28 september till 13 oktober och handel med teckningsrätter sker den 28 september till 9 oktober.