Dagens PS

Marginalen Banks vd om kritiken: "Kraftigt vinklad"

Marginalen Bank har fått kritik i flera affärsmedier för betydande utlåning till andra bolag som Ewa Glennow, vd och ägare, står bakom. "Kritiken känns kraftigt vinklad och delvis osaklig", säger Ewa Glennow i en Dagens PS-intervju.
Marginalen Bank har fått kritik i flera affärsmedier för betydande utlåning till andra bolag som Ewa Glennow, vd och ägare, står bakom. "Kritiken känns kraftigt vinklad och delvis osaklig", säger Ewa Glennow i en Dagens PS-intervju.
Mats Hedberg
Mats Hedberg
Uppdaterad: 12 maj 2020Publicerad: 12 maj 2020

Marginalen Bank rapporterade under måndagen första kvartalets rapport. Dagens PS har intervjuat vd och ägare Ewa Glennow med anledning av bankens tidigare snabba expansion, och att Marginalen Bank de senaste dagarna blivit kritiserat i flera medier för att ägna sig åt betydande utlåning till andra företag som hon äger. Hon berättar också hur banken anpassar sin verksamhet till corona-pandemin.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Marginalen kom med första kvartalets rapport, som slutade med ett resultat före jämförelsestörande poster på 39 miljoner kronor, vilket är i nivå med förra kvartalet.

Är ni nöjda med resultatet – vad beror tappet på?
“Ja, vi är nöjda med både resultatutvecklingen och tillväxten i dessa tider. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgår till 39,3 miljoner kronor och är i nivå med förra kvartalet. Samtidigt som vi ett har bra driv i verksamheten med en utlåning som ökar till 18 041 miljoner kronor, vilket är i nivå med fjolåret. Rörelseresultatet påverkas bland annat av den extra kreditförlustreserveringen om 20 miljoner kronor som vi gör. Vår kapital- och likviditetssituation är god och stabil. Förändringen av den så kallade kontracykliska bufferten i Sverige har bidragit till att motståndskraften i kapitalet ytterligare har förstärkts.”

Vad ser ni för utveckling för resterande delen av året?
“Vi går mot en betydligt svagare konjunktur med lägre tillväxt och högre arbetslöshet. Så givetvis kommer det att påverka vår verksamhet. Som en mindre bank har vi dock förmånen att snabbt kunna vidta åtgärder och förändra vår verksamhet i takt med omvärlden. Vi har en bredd i vårt utbud, som gör att vi snabbt kan anpassa oss efter kundernas skiftande behov. Det är en styrka i dessa svåra tider.”

Hur påverkar coronavirusets utbredning Marginalen Bank?
“Givetvis påverkar det oss på många olika sätt. Vi gör till exempel extra kreditförlustreserveringar under första kvartalet på 20 miljoner kronor, vilket direkt går mot resultatet. Vi utvärderar löpande de statliga stödprogrammen samt erbjuder genom vårt samarbete med Europeiska Investeringsfonden ett antal EIF-garanterade lån för små- och medelstora företag. EIF står som garant för en del av lånet, vilket minskar kraven på säkerheter från företagen. Vi deltar också i Företagsakuten, statens program som administreras av Riksgälden.”

Ni har fått kritik i en serie artiklar i tidningen Affärsvärlden, som refererats till av andra medier – en kritik som främst baseras på att Marginalen Bank lånat ut stora summor till ägaren Ewa Glennows andra bolag. Hur ser ni på kritiken?
“Kritiken känns kraftigt vinklad och delvis osaklig. Det man har hängt upp sig på är bland annat utlåningen till närstående bolag och försöker att framställa den som oproportionerlig i förhållande till övriga banker och till vår övriga utlåning. Att en koncern som innehåller en bank delvis finansieras av densamma är högst normalt. Från vår horisont vore det märkligt om våra koncernbolag i första hand vände sig till andra aktörer för att söka finansiering.”

“Våra koncernbolag är viktiga och bra kunder till banken och vi är mycket nöjda över att ha förmånen att få finansiera dessa verksamheter så att de kan växa, utvecklas och bidra med samhällsnyttiga tjänster”, säger Ewa Glennow och fortsätter:

“Under 2019 har bankkoncernen lånat ut 4,5 miljarder kronor i ny volym och fått närmare 50 000 nya kunder. Bankkoncernen ökade utlåningen 2019 till närståendebolag med 295 miljoner kronor. Bankkoncernens totala utlåning till allmänheten – inklusive utlåning till koncernbolag – uppgick till 17 681 miljoner kronor. Så Marginalen Bank har en betydande utlåning till privatpersoner och företag utanför de bolag som ägs av mig.”

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS