Den globala tillväxten tappar fart och förklaringen är en politisk osäkerhet. Det skriver Swedbank i sin senaste konjunkturrapport Economic Outlook. Banken sänker sina tillväxtprognoser för världen och för Sverige.

ANNONS

”Tillväxten i världsekonomin tappar fart. Den stora frågan 2019 är hur kraftig inbromsningen blir och vad regeringar och centralbanker kommer att göra för att motverka avmattningen i den globala ekonomin. Vi räknar med att nedgången blir förhållandevis mild och hanterbar. Centralbankerna kommer att gå försiktigt fram och på så vis motverka de negativa effekterna av den rådande politiska osäkerheten. Riskerna i prognosen är dock på nedsidan”, skriver storbanken.

Sverige BNP, mätt som real och kalenderkorrigerad, väntas nu öka med 1,3 procent (1,9) i år och fortsatt 1,5 procent nästa år. Prognosen för KPI sänks i år och höjs nästa år till 2 procent (2,3) respektive 2,7 procent (2,5).

Arbetslöshetsprognoserna sänks till 6,2 procent (6,5) för i år. Nästa år sänks den till 6,3 procent (6,4).

Den globala tillväxten bedöms bli 3,5 procent (3,6) i år och 3,4 procent nästa år (3,5). I USA spås tillväxten bli 2,4 procent i år (2,6) och nästa år oförändrade 1,5 procent. Prognosen för 2018 lämnas oförändrad vid 2,9 procent.

ANNONS
ANNONS

Kina väntas växa med 6,1 procent i år (6,2) och 5,8 procent nästa år (5,9).