Det rådde fortfarande tillväxt i Sverige under tredje kvartalet 2022. BNP ökade med 0,6 procent jämfört med kvartalet innan. Jämfört med samma tid förr året rör det sig om 2,5 procent, enligt SCB.

ANNONS

”Fasta bruttoinvesteringar bidrog mycket till uppgången, med en stark utveckling inom maskininvesteringar”, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna, i ett pressmeddelande.

Hushållens konsumtion har inte ökat i takt med resten av BNP. Den har i stället gått ned  med 0,2 procent jämfört med kvartalet innan. Vi lägger mindre pengar på mat, men också på heminredning.

BNP drogs ned av exportnetto

Dessutom har den offentliga konsumtionen ökat med 0,4 procent. Det är kommunerna, men framför allt staten, som ligger bakom den ökningen i BNP.

Exportnettot blev negativt och drog ned tillväxten med 0,2 procent, men produktionen inom näringslivet gick upp med en procent. Framför allt är det varuproduktion som ökar.

Fler är sysselsatta än förra kvartalet, konstaterar SCB. Antalet arbetade timmar steg med 0,8 procent. Samtidigt som fler jobbade så minskade hushållens inkomster i relation till inflationen.I jämförelse med samma tidpunkt förra året handlar det om 2,4 procents minskning.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

SEB: Därför är svensk ekonomi mer sårbar [Dagens PS]