Danske Bank spår fortsatta boprisfall med dramatiska effekter för landets ekonomi som helhet, enligt ett nyhetstelegram nu på morgonen.

ANNONS

Nyhetsbyrån Direkt rapporterar om att Danske Bank räknar med att bostadspriserna i Sverige väntas fortsätta sjunka.

Det får i sin tur bostadsbyggandet att minska. Och samtidigt smittar de fallande bostadspriserna av sig på privatkonsumtionen – där väntas en markant inbromsning, framgår det.

Följden av det här blir sedan, enligt Danske Bank, att Sveriges BNP-tillväxt dämpas, dock med reservation för att världskonjunkturen är stark vilket tros lyfta företagens investeringar och svensk nettoexport.När det gäller inflationen är bankens prognos att den går ned mer i närtid.

Ingen räntehöjning 2018 eller 2919

Riksbanken väntas inte höja räntan vare sig i år eller nästa år, enligt Danske Banks kalkyler i sin Nordic Outlook, som alltså offentliggörs i dag och som på tisdagsmorgonen refereras av Nyhetsbyrån Direkt.

I ett värsta scenario spår Danske Bank att den svenska privatkonsumtionen stannar upp helt.

ANNONS
ANNONS

Sveriges BNP väntas öka 1,6 procent i år och 1,9 procent 2019.

I den förra prognosen, i januari, spåddes en BNP-tillväxt på 1,6 procent i år och 2,0 procent 2019.

På bostadsfronten kan inte Danske Bank se att någon stabilisering av priserna är i sikte mot bakgrund av det skärpta amorteringskravet som infördes 1 mars.

Bankerna kommer, tror banken, att bli mer återhållsamma med att låna ut pengar och utbudet av dyra bostadsrätter väntas fortsätta öka.

Så mycket sjunker bopriserna

”Vår bästa gissning är därmed att nedgången kommer att fortsätta en tid”, skriver Danske Bank i vars prognos det ligger en boprisnedgång på 10 procent i år följt av en uppgång med 2 procent nästa år, skriver Danske Bank, som dock konstaterar att arbetsmarknaden går mot strömmen när bostadspriserna sjunker – sysselsättningen ökar starkt med en sysselsättningsrad som uppges vara den högsta på årtionden, samtidigt som arbetslösheten går ned.

”För närvarande ser vi inga skäl till den starka att arbetsmarknaden skulle försvagas”, skriver Danske Bank, enligt Direkt, som även berättar att Danske Bank slår fast att hushållens sparande är mycket högt, vilket enligt banken ger hushållen utrymme för ”viss flexibilitet” – skriver Nyhetsbyrån Direkt – om situationen försämras ekonomiskt.

ANNONS
ANNONS

”Skulle arbetsmarknaden försvagas finns det en risk för en mer uttalad inbromsning av BNP-tillväxten. En ytterligare nedgång i villa-/bostadsrättspriser kan också slå mot förmögenheter och konsumentförtroende, vilket kan leda till en mer markant inbromsning för detaljhandel och privatkonsumtion”, skriver Danske Bank, som även ser internationella risker med Trumps hot om handelskrig.

Konsumentpriserna väntas öka med 1,6 procent i år och 1,3 procent under 2019, långt under Riksbankens mål på 2 procent, heter det vidare i prognosen.

När det gäller USA:s handelstullar varnar även Swedbank för att den svenska ekonomin är sårbar för ökad protektionism.

”Svensk ekonomi fortsätter att utvecklas väl tack vare en stark omvärld. Exporten och industriproduktionen har kommit igång. Men Sverige är sårbart för tullar och ökad protektionism, framför allt eftersom en lägre inhemsk efterfrågan är att vänta när byggande saktar in och hushållens konsumtion dämpas. Även om ett handelskrig inte är huvudscenariot, har risken för ytterligare handelshinder ökat enligt Swedbanks makroekonomer”, skriver banken i konjunkturrapporten Swedbank Economic Outlook, enligt nyhetsbyrån Finwire.