Kriget i Ukraina och inflationen tynger ner euron som internationell valuta, medan dollarn behåller sin topposition. Euron används alltmer sällan vid globala transaktioner, vilket resulterat i dess största procentuella tapp på mer än ett decennium.

ANNONS

Ukrainakriget och den höga inflationstakten har bidragit till att försvaga eurons position som internationell valuta i mars, enligt Bloomberg. Samtidigt behöll den amerikanska dollarn för tionde månaden i rad sin starka position. Dollarn har dominerat som internationellt betalningsmedel sedan 2013, enligt data från the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT.

Dollarn dominerar

Marknadsandelen för internationella betalningar med euron som valuta minskade i mars till 35,4 procent, vilket enligt SWIFT är den lägsta nivån sedan början av pandemin. Den amerikanska dollarn var den mest använda internationella valutan i mars, med en marknadsandel på 41,1 procent av alla SWIFT-transaktioner.

Yenen ökade

Den japanska yenen ökade sin marknadsandel till 2,8 procent medan den kinesiska valutan yuans andel av de internationella transaktionerna föll till sin lägsta nivå sedan november. Den främsta orsaken tros vara landets lockdowns till följd av pandemin.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Inflationen i Sverige den högsta på mer än 30 år [Dagens PS]