Den statliga bolagsportföljen ökade omsättningen med 1,0 procent till 324,3 miljarder kronor (321,1) i helåret 2017, enligt ett pressmeddelande från näringsdepartementet. Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 38,4 (-4,7) miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av Vattenfalls och LKAB:s resultatredovisning.

Avkastningen på eget kapital ökade till 12,0 (-1,6) procent. Bruttoinvesteringarna minskade med 4,2 procent och uppgick till 41,7 (43,5) miljarder kronor.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav var i det närmaste oförändrat och uppgick till 60,2 miljarder kronor.

För verksamhetsåret 2017 förväntas utdelningarna från de statligt ägda bolagen uppgå till cirka 20 (13,6) miljarder kronor.

ANNONS
ANNONS

Vattenfall föreslår en utdelning för första gången sedan räkenskapsåret 2012 och styrelsen i LKAB har till bolagsstämman föreslagit en utdelning på 2,9 miljarder kronor efter ett par års utebliven utdelning.