Storbanken SEB tror på en stark svensk tillväxt under det fjärde kvartalet.

ANNONS

Ekonomerna på banken räknar med en tillväxt om 1,2 procent i kvartalstakt och 3,7 procent i årstakt.

”På samma sätt som varit fallet under hela 2017 har produktionsdata varit mycket starka (tyder på 4,5 procent år/år), men under kv 4 ser även an­vändningssidan starkare ut med ett större överskott i varuhandeln och ett relativt stort bidrag från lager. Både arbetsmarknadsdata och sentimentsindikatorer stöder bilden av stark tillväxt och vi känner oss lite säkrare än vanligt på att den enligt vår mening starka underliggande tillväxten kv 4 kommer att återspeg­las i den alltid svårfångade BNP statistiken (lite mindre osäkra än vanligt kanske är ett bättre uttryck)”, skriver banken i ett morgonbrev.

En stark tillväxt borde ge en viss rekyl i kronan, resonerar banken vidare.

ANNONS
ANNONS

Svensk BNP-statistik presenteras på onsdag.