Krispolitiken kan rädda produktionskapacitet men leder inte nödvändigtvis till ekonomisk tillväxt. Det förklarar SEB i sin senaste Nordic Outlook, i vilken man höjer BNP-prognoserna för de nordiska länderna.

ANNONS

”Det finns en betydande oro för bestående skador på ekonomins funktionssätt även om vaccin och bromsmediciner tycks vara inom räckhåll”, skriver SEB-ekonomer.

Vad avser USA anses återhämtningen ha varit snabbare än väntat trots omfattande virusspridning. Vägen tillbaka ses dock som lång.

I euroområdet föll BNP dramatiskt under våren, men bilden är splittrad med en nord-sydlig spricka.

Återhämtningen haltar på flera håll

Hushållens varukonsumtion driver på medan industrin går trögare. Även i Kina målas orosmoln upp. Utvecklingen är splittrad och återhämtningen går i otakt.

Banken har gjort mindre upprevideringar för de stora industriländerna för 2020 och BNP i OECD väntas nu sjunka med 6,6 procent jämfört med 7,0 i tidigare prognos.

För de nordiska och baltiska regionerna är däremot upprevideringarna i storleksordning 5 till 6 procentenheter för de båda.

På global nivå är BNP nedjusterad en dryg procentenhet eftersom pandemins spridning i många EM-länder har orsakat större ekonomisk skada än väntat.

ANNONS
ANNONS

På räntesidan lägger centralbanker en våt filt över räntor. Trots ökad riskaptit och stigande börser har räntor förblivit extremt nedtryckta. Det nuvarande ränteläget kan bli varaktigt.

Läs mer: SEB-ekonom: Sverige står pall för ny coronavåg