Aktiviteten i den svenska ekonomin fortsätter uppåt för den tredje månaden i rad efter vändningen i somras, enligt SCB.

ANNONS

Preliminära SCB-siffror visar att aktiviteten i ekonomin ökade med 0,7 procent i augusti, säsongsrensat och jämfört med föregående månad.

Statistiken från den så kallade aktivitetsindikatorn publiceras på grund av det stora intresset för coronakrisens effekter på svensk ekonomi och augusti uppges var den tredje månaden i följd med positiv utveckling i den ekonomiska aktiviteten.

Uppåt men i långsammare tempo

”Återhämtningen i ekonomin ser ut att fortsätta under augusti, men i långsammare takt än under föregående två månader”, säger Melker Loberg, nationalekonom på SCB, i pressmeddelandet.

”Stora delar av industrin har i princip återhämtat sig, medan flera tjänstebranscher är fortsatt hårt drabbade”.

Aktiviteten i ekonomin var 4,0 procent lägre i augusti 2020 än i augusti 2019, i kalenderkorrigerad volym.

Den okorrigerade volymutvecklingen var -5,1 procent. Den största orsaken till nedgången i årstakt kommer från hushållens konsumtion på användningssidan.

Tjänstesektorn på efterkälke

På produktionssidan förklaras nedgången framför allt av lägre produktion i tjänstesektorn.

ANNONS
ANNONS

Aktivitetsindikatorn belyser utvecklingen i svensk ekonomi på månadsbasis på ett liknande sätt som BNP-tillväxten.

Läs mer på SCB.se.

Läs även: Ekonomer: Sverige står pall för ny coronavåg [DagensPS.se] »