Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, minskade med 0,5 procent i november, visar SCB:s preliminära sammanställning.

ANNONS

BNP-nedgången i Sverige i november var 0,5 procent, säsongrensat och jämfört med oktober, konstaterar SCB utifrån sin preliminära sammanställning i BNP-indikatorn som är kalenderkorrigerad.

”Den svenska ekonomin krympte i november med en bred nedgång i tillverkningsindustrin samt i flera stora tjänsteproducerande branscher”, säger Melker Pettersson Loberg, ekonom på SCB, i en kommentar. Läs mer här.

BNP var enligt Statistiska centralbyråns preliminära indikator 0,7 procent högre 2022 än motsvarande månad 2021, framgår det.

Svensk ekonomi går så in i Norden sämst

På måndagen kunde Dagens PS berätta, med hänvisning till Affärsvärlden, att kanadensiska analysinstitutet Alpine Macro kommit fram till att Sverige är det enda landet i Norden med negativ ekonomisk tillväxt i år.

Detta bekräftas i prognoser som visar att BNP i Sverige under 2023 sjunker med 0,4 procent.

ANNONS
ANNONS

I Danmark är förväntan att bruttonationalprodukten stiger under året med 0,5 procent, och i Norge tror man på en BNP-ökning med 0,8 procent medan Finland tror på en nolltillväxt av BNP under 2023.

Läs hela artikeln: Sveriges ekonomiska läge sämst i Norden [Dagens PS]