Svensk ekonomi kommer att mattas av och statsbudgeten väntas vända till underskott från och med nästa år, vilket göra att statens lånebehov växer.

ANNONS

Det uppger Riksgälden i sin nya prognos.

”Avmattningen i ekonomin gör att skatteinkomsterna växer långsammare samtidigt som utgifterna stiger, vilket bidrar till underskott i budgeten kommande år. Det större lånebehovet gör att staten behöver öka upplåningen från dagens historiskt låga nivå och det gör vi framför allt genom att ge ut mer statsobligationer”, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Riksgälden räknar i sin nya prognos med en svag ekonomisk utveckling, efter att både BNP-tillväxten som arbetsmarknaden har mattats av mer än vad som förväntades i föregående prognos som kom i juni.

BNP-prognosen har sänkts till 1,3 procent 2019 och 1,1 procent 2020, från tidigare prognoser om 1,8 respektive 1,4 procent.

I år väntas överskottet i statsbudgeten bli 113 miljarder kronor, förstärkt av Riksbankens återbetalning av lån på 67 miljarder kronor. Jämfört med föregående prognos innebär det ett något lägre överskott.

ANNONS
ANNONS

Den ekonomiska avmattningen gör tydligare avtryck nästa år och överskottet vänds till underskott på 17 miljarder kronor 2020 och 27 miljarder kronor 2021.