Riksgälden konstaterar att den svenska ekonomi har bromsat in snabbt och kraftigt till följd av coronaviruset och spår att återhämtningen kommer att ta tid. Nedgången i ekonomin och de stödåtgärder som vidtagits leder därtill till stora underskott i statsbudgeten och ökad statsskuld.

ANNONS

Riksgäldens prognos visar underskott i statsbudgeten på 402 miljarder kronor i år och 76 miljarder kronor 2021. Det är en kraftig försvagning av budgetsaldot jämfört med föregående prognos. Riksgälden möter underskottet genom att öka upplåningen i alla skuldinstrument.

Riksgälden räknar med att Sveriges BNP faller med 6,5 procent i år. Den tidigare bedömningen var en ökning med 1 procent. Nästa år spås en ökning med 4,5 procent.

”Även om det sker en återhämtning nästa år är den inte tillräcklig för att BNP ska komma tillbaka till nivåerna före krisen under prognostiden. De stora underskotten i statsbudgeten förklaras av både den ekonomiska nedgången och de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra de samhällsekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet”, skriver Riksgälden i ett pressmeddelande.

Statsskulden beräknas öka från 1 113 miljarder kronor i slutet av 2019 till 1 556 miljarder kronor i slutet av 2021. Som andel av BNP ökar statsskulden från 22 procent till 31 procent.

Svensk ekonomi och statsfinanserna
Förra prognosen inom parentes 2019 2020 2021
BNP (%) 1,2 -6,5 (1,0) 4,5 (1,8)
Arbetslöshet (% av arbetskraften) 6,8 10 (7,2) 10,7 (7,4)
Budgetsaldo (miljarder kronor) 112 -402 (-14) -76 (-14)
Finansiellt sparande (% av BNP) 1,2 -5,8 (0,7) -3,3 (0,3)
Finansiellt sparande (miljarder kronor) 60 -276 (37) -167 (14)
Statsskuld (% av BNP) 22 31 (21) 31 (21)
Källa: Riksgälden

Ökad upplåning i samtliga skuldslag, se tabell.

ANNONS
ANNONS
Statens upplåning, miljarder kronor
Förra prognosen inom parentes 2019 2020 2021
Nominella statsobligationer 30 97 (51) 115 (60)
Realobligationer 8 13 (9) 17 (9)
Statsskuldväxlar (stock vid slutet av året) 20 220 (55) 250 (68)
Obligationer i utländsk valuta 19 105 (59) 78 (48)
–  varav vidareutlåning till Riksbanken 19 61 (59) 49 (48)
–  utöver vidareutlåning 0 44 (0) 29 (0)
Källa: Riksgälden