Förändrade konsumtionsvanor under pandemin påverkar inflationstakten under kommande år och sättet att mäta den, skriver tre medarbetare på Riksbanken via dess hemsida.

Priserna på de produkter som inte längre konsumeras lika mycket har i många fall ökat relativt långsamt eller sjunkit, medan priserna på de produkter som det konsumeras mer av i stället har ökat relativt snabbt.

Det väntas påverka inflationstakten. Som en konsekvens kommer SCB när de uppdaterar vikterna i KPIF nästa år använda ett mer aktuellt underlag för beräkningarna jämfört med vanligtvis.

ANNONS
ANNONS

”Detta kommer troligen att innebära att den uppmätta KPIF-inflationen blir ett par tiondelars procentenheter högre än vad den annars skulle ha blivit under nästa år”, skriver medarbetarna som är verksamma vid den penningpolitiska avdelningen.
Carl Becht