Den ryska invasionen möter hårdare motstånd än väntat i Ukraina. Risken för en utdragen invasion medför stora krav på väl fungerande leveranskedjor till den stora invasionsstyrkan vid frontlinjerna.

ANNONS

Bedömare världen över har under de senaste dagarna lyft fram att den ryska framfarten i Ukraina verkar gå långsammare än vad man tidigare väntat sig. Delvis till följd av det tuffa motståndet som man mött från Ukraina.

Den ryska invasionen har tagit större förluster än vad experter tidigare beräknat, bland annat då deras ambition att slå ut det ukrainska flygförsvaret inte har fallit ut som planerat. Ukrainas luftvärn och flygvapen fortsätter att störa den ryska invasionen.

Stora styrkor kräver mycket resurser

En annan faktor som kan bidra till den utdragna inledningen på invasionen är att det tar tid och resurser att flytta stora styrkor och nödvändigt material. Utan total kontroll över luftrummet tar den typen av förflyttningar ännu längre tid och detta lyfts som en av invasionens svagheter i nuläget.

Det ukrainska försvaret har fortfarande tillgång till en rad olika luftvärn, inklusive radar- och värmestyrda missiler. Utöver det har även USA och andra NATO-länder försett Ukrainas armé med Stingermissiler, ytterligare luftvärnsmissiler som kan fortsätta störa den ryska invasionens luftburna angrepp och leveranskedjor.

En av konsekvenserna av det delvis intakta luftvärnet i Ukraina är att det gör det svårare att bygga upp fungerande leveranskedjor till de ryska trupperna vid fronten. Internationella experter pekar ut leveranskedjorna som en av de stora utmaningarna och svagheterna för invasionen.

Kan vända mycket snabbt 

En långsammare invasion med begränsad tillgång tillgång till luftrummet innebär både att Ryssland behöver tillföra mer resurser än beräknat och att resurserna måste nå frontlinjen på andra sätt än man inledningsvis tänkt.

Samtidigt som det finns mycket som pekar på att invasionen inte går helt enligt planen och på att Ukrainas försvar håller ut bättre än väntat så kan utvecklingen vända mycket snabbt. Den ryska invasionen förstärktes rejält under lördagen och stridigheterna i och runt de stora städerna i Ukraina rasar vidare.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Russian invasion into stiff resistance, supply lines are a definite vulnerability, US officials say [CNN]

Läs även: Zelenkyj ber världens medborgare strida för Ukraina [Dagens PS]