OECD bedömer att den svenska BNP-tillväxten faller med 6,7-7,8 procent i år, beroende på hur coronautbrottet utvecklas i sommar.

ANNONS

I det ena scenariot – där ekonomin påverkas av en ny våg av coronautbrott – ses en BNP-nedgång med 7,8 procent i år för att året efter öka med 0,4 procent.

I det andra och mildare fallet – där en andra våg undviks – ses en nedgång i BNP-tillväxten med 6,7 procent i år och en ökning med 1,7 procent nästa år.

ANNONS
ANNONS