Förväntningarna på den svenska inflationen mätt som Riksbankens målvariabel KPIF ligger vid 1,9 procent på ett års sikt, 1,9 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt.

Det visar Prosperas stora undersökning som utförs på uppdrag av Riksbanken, där penningmarknadens aktörer, arbetsmarknadens parter och inköpschefer ingår.

Inflationsförväntningarna har därmed stigit marginellet jämfört med förra undersökningen i mars, då förväntningarna låg på 1,8, 1,9 respektive 2,0 procent.

Mätt som den gamla målvariablen, KPI, är ligger förväntningarna vid 1,9 procent på ett års sikt, 2,0 procent på två års sikt och 2,1 procent på fem års sikt. Det är något också marginellt högre än förra mätningen då förväntningarna låg vid 1,8, 2,0 respektive 2,1 procent.

ANNONS
ANNONS