Det hårda tonläget inom den globala handelspolitiken innebär en risk för att den pågående handelskonflikten mellan USA och stora delar av omvärlden trappas upp ytterligare, även om det nya handelsavtal som förhandlats fram mellan USA, Mexiko och Kanada skickar positiva signaler.

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin nya rapport.

Även om de handelshinder som införts den senaste tiden i sig inte äventyrar den pågående globala konjunkturuppgången så finns det dock en risk att uppgången bryts om spiralen av nya handelshinder och motåtgärder fortsätter.

Den svenska ekonomin skulle enligt KI därför påverkas negativt även om handelshindren inte riktas direkt mot svensktillverkade produkter.

En annan betydande osäkerhetsfaktor som myndigheten anger är brexit. Risken för en brexit där Storbritannien lämnar EU i mars nästa år utan att något nytt avtal med EU kommit på plats anses ha ökat successivt under året.

ANNONS
ANNONS

”Skulle Storbritannien helt lämna tullunionen och den inre marknaden, eller till och med lämna EU utan ett nytt avtal, kan det få betydande effekter på den svenska ekonomin eftersom Storbritannien är en viktig handelspartner för Sverige och andra länder i EU. Dessutom riskerar en sådan utveckling att skapa turbulens på de finansiella marknaderna,
med ytterligare negativa konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen som följd”, resonerar Konjunkturinstitutet.