Svensk ekonomi har gått in i en avmattning då konjunkturen har toppat och investeringarna i näringslivet minskar något. Det skriver Konjunkturinstitutet i sin nya rapport, i vilken man samtidigt har höjt prognosen för svenska BNP-tillväxten något till 1,5 procent för 2019.

I december spådde KI att svenska ekonomin skulle växa med 1,3 procent i år. BNP-prognosen har sänkts något till 1,6 procent för 2020, från tidigare bedömningen om 1,7 procent.

Myndigheten konstaterar att företag och framför allt hushåll har blivit mindre optimistiska, samtidigt som resursutnyttjandet på arbetsmarknaden är fortsatt högt och vinstläget är starkt i industrin.

”Samtidigt växer omvärldens efterfrågan på svensk export relativt långsamt. Det höga kapacitetsutnyttjandet liksom bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens bedöms därtill begränsa exporttillväxten”, fortsätter KI.

”De senaste åren har sysselsättningen ökat snabbt. Även om uppgången bromsar in består högkonjunkturen på arbetsmarknaden. Men löneutvecklingen blir måttlig och inflationen dämpad. Riksbanken väntas höja reporäntan vid årsskiftet men avvaktar sedan med ytterligare höjningar till 2021”, resonerar Konjunkturinstitutet vidare.

Det offentligfinansiella sparandet är lågt i år, trots ett högt resursutnyttjande, och hålls i viss mån uppe av konjunkturen. Om bilden står sig framöver kan det finansiella sparandet behöva stärkas för att värna överskottsmålet.

ANNONS
ANNONS

Prognosen förutsätter att Storbritannien inte lämnar EU utan ett avtal.