Det viktiga inköpschefsindex för industrin i april hamnade på den näst högsta siffran någonsin. Det tyder på en rejäl optimism och uppgång i Sveriges ekonomi.

annons
annons

Inköpschefsindex för industrin, som är en viktig indikator på konjunkturen som helhet, når nu rekordnivåer. Indexet mäter 69,1 i april, från uppreviderade 64,7 i mars (Siffror över 50 indikerar en expansion som tyder på högkonjunktur). Det är den näst högsta siffran i indexets historia. Detta enligt siffror från Silf/Swedbank, skriver Dagens industri.

”Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört med återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank i ett pressmeddelande.

Samtliga delindex gick uppåt, och orderingång och leveranstider nådde nya rekordnivåer. Indexet för planerad produktion mätte 75,3, vilket indikerar en optimism om att öka produktionen i industrin det kommande halvåret.

ANNONS
ANNONS

”Prisindex för leverantörernas rå- och insatsvarupriser steg till 89,7 i april från 85,2 i mars, vilket är den högsta nivån på 26 år. Det står alltmer klart att den högre aktivitetsnivån i industrin, stigande globala råvarupriser och leveransstörningar har lett till ett ökat kostnadstryck i producentledet, vilket på sikt kan sätta avtryck i konsumentpriserna”, säger Jörgen Kennemar.