Handelsbanken tror att inflationen kommer att fortsätta stiga – och att Riksbanken höjer räntan i snabbare takt med en trippelhöjning redan nu i veckan. 

ANNONS

Elpriserna sjönk i oktober, vilket gjorde att inflationen var lägre än förväntningarna. Men borträknat energi stiger priserna och nådde 7,9 procent i oktober – högre än både Riksbankens och Handelsbankens förväntningar.

”För riksbankens del så tror man inte att man kan påverka elpriserna i någon utsträckning så man tittar på underliggande inflation, KPIF exklusive energi”, säger Handelsbanken Researchs chefsstrateg Claes Måhlén i senaste avsnittet av programmet Makroveckan.

Prognos på trippelhöjning

Utfallet av KPIF exklusive energi är en halv procentenhet högre än Riksbanken räknat med, varför Handelsbanken tror att Riksbanken kommer att revidera sin inflationsprognos.

”Gör man det ligger det nära till hand att man också styr räntan högre. Vi tror nu att man höjer 75 punkter och där ligger också andra bedömare”, säger Handelsbanken Researchs chefsstrateg Claes Måhlén.

Handelsbanken utesluter inte heller att höjningen kan bli så mycket som 100 punkter.

Riksbanken har sitt penningpolitiska möte nu i veckan och presenterar en rapport med en efterföljande presskonferens på torsdagen med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik.

”En svår balansgång”

Räntan har på sex månader höjts från i princip noll till 1,75 procent. Riksbankens siktar enligt egna prognoser på att räntan kommer att stiga till 2,5 procent innan de är klara med räntehöjningar, men de flesta svenska bankekonomer räknar med 2,75–3,00 procent eller mer.

ANNONS
ANNONS

”Det är en svår balansgång. Risken om de höjer för mycket är att recessionen blir djupare. Och risken om de höjer för lite är att inflationen biter sig fast ännu högre och längre än den redan har gjort”, säger Peder Beck-Friis, kapitalförvaltare på amerikanska Pimco, till Dagens Nyheter.

Läs även: Expert: Han kan höja räntan 100 punkter igen [Dagens PS]