En expansiv finanspolitik minskar inkomstklyftor, skriver Handelsbanken i senaste utgåvan av sitt makrobrev.

ANNONS

Medan pandemin förvärrade inkomstklyftorna kan en expansiv finanspolitik minska klyftorna, enligt Handelsbanken.

”Samtidigt kan regeringars nya syn på finanspolitiska stimulanser och riskerna med en hög statsskuld bidra till både minskad ojämlikhet och högre tillväxt i efterdyningarna av pandemin, utan att statsskulden blir högre”, skriver banken i sitt senaste makrobrev.

I de flesta utvecklingsländer har ojämlikheten ökat de senaste årtiondena, och där har globala faktorer som tekniska framsteg bidragit till det.

”Automatisering, digitalisering och globalisering tenderar att gynna högutbildad arbetskraft och få negativ påverkan på löner och sysselsättning för lågutbildad arbetskraft i höginkomstländer”, enligt Handelsbanken.

Högre upp på agendan

Medan inkomsterna ökat för rika grupper har lönerna minskat för medel- och låginkomsttagare.

Globaliseringen har samtidigt bidragit till högre inkomsttillväxt och minskad fattigdom i tillväxtekonomier.

Ojämlikhet har emellertid kommit allt högre upp på den politiska agendan.

ANNONS
ANNONS

”Skatter och transfereringar minskar inkomstklyftorna med omkring 25 procent i genomsnitt i OECD. Transfereringar svarar för omkring tre fjärdedelar av denna finanspolitiska omfördelning och skatter svarar för återstoden. Men det finns avsevärda skillnader mellan länderna. I Norden är omfördelningen väsentligt högre än i Storbritannien och USA”, konstaterar Handelsbanken.

Läs mer i makrobrevet.

Läs även: Handelsbanken ser ”stark återhämtning” i svensk ekonomi [Dagens PS]