Om Sverige går in en recession får det allvarliga konsekvenser, menar expert.

ANNONS

Den amerikanska kapitalförvaltaren Pimco tvivlar på att den svenska regeringen skulle agera på det sätt som krävs om recessionen är ett faktum framöver. Risken för det ökar, anser man, med fallande tillväxt på bred front, en BNP som är så starkt beroende av exporten, minusräntan och ett omfattande stödköp av räntepapper.

Det här skriver SvD Näringsliv där Peder Beck-Friis, portföljförvaltare på Pimco, kommenterar Sveriges prekära läge.

”Om vi skulle gå in i en recession i Sverige – kanske inte det här året, men i framtiden – har vi ingen penningpolitik. Vi börjar ju på väldigt låga räntenivåer. Då måste det föras en expansiv finanspolitik, om vi ska ta oss ur det”, säger Peder Beck-Friis till tidningen och undrar hur stor viljan är bland svenska politiker att agera på det sättet.

”Jag tror inte de är så villiga”, konstaterar han.

Enligt experten har finansminister Magdalena Andersson, tvärtemot vad hon själv påstår, ”jättemycket utrymme” att föra en expansiv finanspolitik.

ANNONS
ANNONS

Men i stället präglas svensk politik, precis som den tyska, av besparingar och motstånd till att konsumera, anser Pimcos kapitalförvaltare och pekar ut tre risker mot den svenska ekonomin: en upptrappad handelskonflikt mellan USA och Kina, höjda biltullar från USA:s sida mot EU och en brittisk kollaps i brexitprocessen.

Det bör dock nämnas att Peder Beck-Friis tonar ned riskerna för såväl amerikanska biltullar mot EU som en brexitkrasch för Storbritannien ut ur EU, säger han till SvD.