Dagens PS

FI: "Krisen kan i värsta fall bli mycket djup"

"Krisen kan i värsta fall bli mycket djup och långvarig. Hur förloppet framöver kommer att se ut är svårt att bedöma, men de åtgärder som bland andra regeringen, Riksbanken och FI har vidtagit under första fasen har stabiliserat det finansiella systemet", anser Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. (Foto: TT)
"Krisen kan i värsta fall bli mycket djup och långvarig. Hur förloppet framöver kommer att se ut är svårt att bedöma, men de åtgärder som bland andra regeringen, Riksbanken och FI har vidtagit under första fasen har stabiliserat det finansiella systemet", anser Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen. (Foto: TT)
Dagens PS
Dagens PS
Uppdaterad: 04 juni 2020Publicerad: 04 juni 2020

Finansinspektionen släpper en stabilitetsrapport med en presentation av generaldirektören Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier senare i dag vid 10-tiden.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

“Regeringar, centralbanker och myndigheter världen över har vidtagit kraftfulla åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Det har även bidragit till att dämpa oron på finansiella marknader. Genom att utnyttja tillgängliga buffertar och fortsätta låna ut till företag och hushåll kan den finansiella sektorn dämpa krisens följder. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den ekonomiska krisen inte är över och att osäkerheten därför är stor”, skriver Finansinspektionen, FI, i rapporten.

Berömmer agerandet från regeringen, Riksbanken och myndigheterna

“Krisen kan i värsta fall bli mycket djup och långvarig. Hur förloppet framöver kommer att se ut är svårt att bedöma, men de åtgärder som bland andra regeringen, Riksbanken och FI har vidtagit under första fasen har stabiliserat det finansiella systemet”, säger Erik Thedéen i ett pressmeddelande.

“Den viktiga lärdomen från tidigare kriser är att ha marginaler, buffertar och motståndskraft. Det förhindrar inte att störningar uppstår, men finns det motståndskraft kan även svåra påfrestningar hanteras på ett bättre sätt. Det gäller i princip för alla samhällsområden, men kanske i synnerhet för den finansiella sektorn”, skriver FI.

FI fortsätter att kommentera utdelningar.

“Bankerna bör värna sin motståndskraft i det osäkra läge vi befinner oss i genom att avstå från utdelningar. På så sätt kan de fortsätta låna ut till företag och hushåll – och därmed dämpa krisens återverkningar – och ändå vara rustade för framtida problem.”

ANNONS
ANNONS
Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Dagens PS
Dagens PS

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS