Dagens PS

Efter rekordraset – nu ökar viktiga makrosiffran igen

Sveriges barometerindikator ökar i juni från ett historiskt ras i april. Det hettar till, så att säga, även om det kanske inte kan mäta sig med värmeböljan som just nu drar fram över landet. (Foto: TT)
Sveriges barometerindikator ökar i juni från ett historiskt ras i april. Det hettar till, så att säga, även om det kanske inte kan mäta sig med värmeböljan som just nu drar fram över landet. (Foto: TT)
Finwire
Finwire
Uppdaterad: 24 juni 2020Publicerad: 24 juni 2020

Sveriges barometerindikatorn ökade i juni vilket framför allt förklaras av mindre pessimistiska förväntningar om framtiden. Efter ett historiskt stort fall i april noterades en ökning i maj vilket nu alltså fortsatt även i juni.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Barometerindikatorn uppgick till 75,2 under juni månad. Föregående månads utfall reviderades till 64,4 från 64,1.

Tillverkningsindustrins förtroende landade på 89,1 under juni månad. Föregående månads utfall reviderades till 76,4 från 76,8.

“Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin steg nästan 13 enheter i juni men ligger fortfarande klart under det historiska genomsnittet. Framför allt är det investeringsvaruindustrin som bidrar till uppgången. Ökningen förklaras främst av kraftigt uppjusterade produktionsplaner på tre månaders sikt”, skriver Konjunkturinstitutet.

Konsumentförtroendet uppgick till 84,0 under juni månad. Föregående månads utfall reviderades till 77,7 från 77,3.

“Alla ingående frågor i indikatorn bidrog till ökningen, ökningen beror emellertid främst på att hushållen har blivit mindre pessimistiska om utvecklingen av den svenska ekonomin de kommande tolv månaderna.”

Sverigejuni, 2020maj, 2020
Barometerindikator75,264,4
Tillverkningsindustrins förtroende89,176,4
Konsumentförtroende84,077,7

 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

Finwire
Finwire

Nyheter producerade i samarbete med Finwire

ANNONS
Hej egenföretagare! Ekonomisk trygghet även för dig.

Vet du om att du som egenföretagare får värdefull rabatt på försäkringar och avtal som medlem i Unionen? Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS