”Början på slutet av enkla pengar”, utropar Bloomberg i sin rubrik på en stor sammanställning om världens centralbanker och ränteläget. 

ANNONS

USA:s centralbank Federal Reserve har börjat debattera när och hur de ska dra ner sina stödköp, vilket Kinas centralbank redan börjat göra. Brasilien, Mexiko, Turkiet, Tjeckien och Ryssland har höjt räntorna och en lång rad andra länder har flaggat för att de kommer att göra detsamma framöver.

EU och Japan fortsätter satsa

Bloomberg menar att det är en trend som tyder på att den globala ekonomin kommer att dra åt svångremmen, men det kommer att ske gradvis. Europeiska centralbanken och Bank of Japan ser ut att fortsätta satsa på stimulansstöd och risken är fortfarande stor att deltavarianten förlänger coronapandemin. Dessutom tror centralbankerna att inflationen är övergående – men det är inte helt säkert.

”Den nästan enhälliga uppfattningen från centralbankerna är att den nuvarande omgången med hög inflation är tillfällig. Under andra halvåret, med Europa, Japan och Indien som förväntas gå med USA i den snabba fasen av återhämtningen, kan definitionen av övergående mycket väl sträckas och kan brytas”, säger Bloombergs chefsekonom Tom Orlik. 

Sverige kommer inte göra om samma misstag

Sverige är med i Bloombergs sammanställning som omfattar 23 länder och 90 procent av världsekonomin. Johanna Jeansson kommenterar hur Stefan Ingves och Riksbanken kommer agera.

”Exportorienterade Sverige höjde räntan tidigt efter finanskrisen 2008, men fick ta en förödmjukande vändning på grund av inflationsförväntningar. Det vill inte göra samma misstag igen. Vi får se Riksbanken vänta medans de minskar tillgångsköpen.”

Jeansson kommenterar även vårt grannland Norge för Bloombergs räkning.

”Det oljerika Norge står inför en snabb återgång till nivåerna före pandemin och vi förväntar oss att Norges Bank kommer att höja i september och höja igen i december. Höga bolåneskulder innebär att konsumenterna sannolikt kommer att känna sig nöjda och vi har skrivit in en långsammare räntehöjning 2022.”

ANNONS
ANNONS

Läs hela sammanställningen om början på slutet av snabba pengar hos Bloomberg.

Läs mer: Nytt protokoll: Det blir ingen räntehöjning