Sveriges BNP sjönk preliminärt mer än väntat i kvartalstakt under andra kvartalet enligt en tidig sammanställning som SCB genomfört.

På kvartalsbasis backade BNP-indikatorn 8,6 procent (-0,3), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en minskning på 8,0 procent.

Jämfört med andra kvartalet 2019 minskade BNP-indikatorn med 8,2 procent.

BNP-indikatorns kraftiga nedgång är den största för ett enskilt kvartal i Sverige sedan 1980 och framåt.

”Säsongsrensat och jämfört med det första kvartalet 2020 drivs huvuddelen av nedgången i BNP av fallande export och hushållskonsumtion”, uppger SCB.

”Nedgången i BNP är den största för ett enskilt kvartal perioden 1980 och framåt”, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Sparekonomen Frida Bratt på Nordnet säger till Aftonbladet att det svenska BNP-raset är ”dramatiskt och ännu sämre siffror än väntat”.

Lägre export och konsumtion i spåren av coronakrisen uppges vara bakgrunden till att BNP faller mer än kalkylen.

Dock bör det betonas att Sveriges BNP-ras står sig slätt i en jämförelse med flera andra europeiska länder. I Exempelvis Spanien har BNP störtdykt med 22 procent och Euroområdet som helhet är nedgången av BNP 15 procent.

ANNONS
ANNONS

Sverige har alltså, vilket tidigare påpekats, klarat sig bättre i pandemin än de flesta andra länder.

Sverige, % Q2-2020 Konsensus Q1-2020
BNP-indikator, QQ -8,6 -8,0 -0,3

Konsensusdata från Bloomberg