Det har ropats om kris i vården. Nu satsar regeringen 4,7 miljarder kronor på att stärka upp välfärden.

ANNONS

I satsningen ingår bland annat 970 miljoner kronor till mödrahälso- och förlossningsvården för ökad tillgänglighet och jämlikhet, 447 miljoner kronor ska korta köerna i cancervården och 434 miljoner kronor går till ökad patientsäkerhet.

”Sverige har en bra hälso- och sjukvård men det finns områden som vi behöver förbättra. Nu satsar vi 4,7 miljarder kronor för kortare väntetider, ökad tillgänglighet och mer likvärdig sjukvård efter behov. Det är viktiga satsningar för att bygga starkare samhälle”, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Samtidigt passerar regeringen på att strukturera om kömiljarden till vad man kallar ett ”bredare perspektiv på tillgänglighet”. Nu får regionerna del av kömiljarden om kötider kortas, oavsett vilken längd på vårdkö som regionen ligger på ifrån början.

ANNONS
ANNONS

Alltsammans bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).