Covid-19-pandemin gör att investerare börjar intressera sig för de risker överanvändandet av antibiotika inom jordbruket kan ge.

ANNONS

Covid-19-pandemin har gjort att investerare börjat intresseras sig för jordbrukets allt för stora bruk av antibiotika, och den risk för framtida pandemier som överanvändandet medför, det menar Fairr Initiative, ett investerarnätverk som vill förbättra djurhållningen inom jordbruket. 

Enligt Fairr tänker investerare allt mer på hur överanvändning av dessa antimikrobiella läkemedel skapar antibiotikaresistens som när den förs vidare till människor ger svårbehandlade infektioner. Jordbruket är de största köparna av antibiotika och läkemedlen används för att undvika sjukdom och öka tillväxten, även hos friska djur.

Uppmanar till minskad användning

I augusti gick en grupp globala ledare ut och uppmanade till minskad användning av antimikrobiella läkemedel, inklusive antibiotika, i den globala livsmedelsproduktionen, som ett led i kampen mot ökad läkemedelsresistens.

Investor Action on AMR är ett investerarinitiativ mot AMR (antimikrobiell resistens) som Fairr hjälpte till att starta förra året, initiativet har nu stöd från mer än ett dussin investerare med cirka 11 biljoner dollar i tillgångar.

Covid-19 sätter riskerna i fokus

Federated Hermes Inc.’s, EOS, är en av de investerarpartners som ingår i initiativet och Bruce Duguid, chef för förvaltning på EOS i London, säger till Bloomberg att covid-19 sätter ”effekterna av en framtida antimikrobiell resistenspandemi kraftigt i fokus hos investerare”.

ANNONS
ANNONS

”Den viktigaste skillnaden mot covid är att det är helt möjligt att förebygga AMR om vi kan vidta rätt åtgärder för att undvika överanvändning av antibiotika, något som är avgörande för människors hälsa, och nu är det dags att vidta åtgärder,” säger han till Bloomberg.

Läs mer: Resistent malaria sprider sig [Dagens PS]