Preliminära data från en medicinsk studie i Storbritannien indikerar att en dos vardera av vaccinen från AstraZeneca och Pfizer ger ett bättre skydd mot Corona än två doser av endast ett av dem.

ANNONS

En brittisk studie som forskar på Corona-vaccinens effekt på immunförsvaret har släppt preliminära resultat, rapporterar Business Insider. Dessa, som ännu inte har fackgranskats, pekar på att det kan vara fördelaktigare att blanda vaccin än att endast ta doser av en sort.

Studien tittade på Pfizers och AstraZenecas vaccin och jämförde immunförsvaren hos de som tagit 2 doser av endast en typ mot de som tagit en dos av vardera sorten. Studien innefattade 830 deltagare som alla fick två doser vaccin med fyra veckors mellanrum.

De som fick en dos AstraZeneca följt av en dos Pfizer hade samma mängd antikroppar och ett högre antal T-celler som de som endast fick två doser Pfizer. De som däremot fick Pfizer dosen först, följt av AstraZeneca hade något lägre nivåer av antikroppar jämfört med de andra två grupperna. Deras nivåer var dock cirka fem gånger högre än de som fick två doser AstraZeneca.

En blandning ger bättre respons mot viruset

”En blandning av vaccinen verkar som ett säkert alternativ som kan ge en bättre respons mot viruset av immunförsvaret än standarddoseringen,” säger Deborah Dunn-Walters, professor i immunologi på Surrey universitet, till Business Insider.

Det finns dock nackdelar. Studien kunde inte replikera alla förhållanden för smittspridning i verkligheten. Ny forskning visar också på att vaccinen är mer effektiva med längre mellanrum mellan doserna. Folkhälsomyndigheten rekommenderar sex veckor för Pfizer och nio till tolv veckor för AstraZeneca. En separat studie undersöker dosering med längre mellanrum, men resultaten är ännu ovissa.

ANNONS
ANNONS

Men resultaten har fått vissa experter att rekommendera att blandade doser ges.

Professorn i medicin på East Anglia universitet, Paul Hunter tycker att personer som har fått en första dos AstraZeneca borde bli erbjudna Pfizers vaccin. ”Hellre det än ytterligare en dos AstraZeneca,” säger Hunter till Business Insider.

Svenskar får byta vid andra dos

Canada rekommenderar redan att folk blandar doser av Corona-vaccinen. Svenskar som fått en första dos AstraZeneca kan välja att byta till Pfizer eller Moderna för sin andra dos. Valet gavs efter att studier indikerade att AstraZenecas vaccin kunde i sällsynta fall orsaka blodproppar som biverkning.

Biverkningar kan även öka med en blandning av doser. Patienter i Storbritannien som fått en blandning av AstraZeneca och Pfizer har en högre grad av biverkningar i form utav frossa, huvudvärk och muskelvärk. Försökstudier i Spanien visade dock att de som fått en första dos AstraZeneca följt av Pfizer endast hade milda eller måttliga biverkningar.

Läs även: Lungfunktion vid Covid-19 förbättras med svensk läkemedelskandidat [Dagens PS] »

 

ANNONS
ANNONS