Förra veckan meddelade näringslivsminister Karl-Petter Thorvaldsson att regeringen ger grönt ljus för gruvdrift i Kallak. Nu väljer Miljöpartiet att KU-anmäla ministern efter en granskning.

ANNONS

Det är en artikel i Dagens Nyheter som får Miljöpartiet att reagera. Granskningen tar upp flera oegentligheter som ska ha ägt rum i samband med att bolaget Beowulf Mining fick sitt tillstånd.

Enligt experter som Dagens Nyheter har talat med kan regeringens handläggare i ärendet varit jävig. Dessutom ska företrädare för myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, ha visat prov på bristande opartiskhet.

Kallaks fyndighet riksintresse

Det faktum att SGU klassade fyndigheten i Kallak som riksintresse 2013 har vägt tungt när regeringen fattade sitt beslut om gruvan. När beslutet om riksintresse fattades var en av de fyra beslutsfattarna jurist på SGU. Hon har sedan bytt jobb och finns på näringsdepartementet. I egenskap av jurist där har hon sedan fått handlägga ärendet åt regeringen.

Det kan innebära att hon har gjort sig skyldig till så kallat tvåinstansjäv.

Dessutom går det att rikta misstankar mot andra tjänstemän hos SGU, eftersom de inte har förhållit sig opartiskt, till exempel på sociala medier.

Ett konsortium där Beowulf Mining ingår ska dessutom ha bjudit med och betalat för att en tjänsteman från SGU deltog vid en konferens i Alperna.

ANNONS
ANNONS

Karl-Petter Thorvaldsson säger till Dagens Nyheter att han välkomnar en granskning av Konstitutionsutskottet och är beredd att svara på alla eventuella frågor.

Läs också:

Ärkebiskopen: ”Gruvetablering inte andligt hållbar” [Dagens PS]