”Så länge vi lever i den här makromiljön är det nog fördel tillväxt”, säger globala fondförvaltaren Ylwa Häggström på Öhman.

”De senaste tio åren har mindre bolag i genomsnitt haft en betydligt bättre börsutveckling än större bolag. Det finns naturliga orsaker till det. Mindre bolag växer snabbare och kan utan problem mångdubbla omsättning och vinster med små medel. De är också oftare föremål för uppköp. Dessutom faller de många gånger under radarn för analytikerkåren och är underägda av institutioner, vilket skapar möjligheter för en aktiv förvaltare att hitta guldkorn till attraktiva värderingar”, säger Ylwa Häggström, förvaltare på Öhman Fonder.

Fonden förvaltas tematiskt vilket innebär att den fokuserar på strukturella tillväxttrender som förväntas gynna fondens innehav.

Fonden förvaltas enligt samma principer och av samma framgångsrika förvaltningsteam som Öhman Global Hållbar och Öhman Global Growth. Teamet består av Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman.
Fonden förvaltas enligt samma principer och av samma framgångsrika förvaltningsteam som Öhman Global Hållbar och Öhman Global Growth. Teamet består av Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman.

”Vi har ett tematiskt förhållningssätt och bygger en koncentrerad portfölj av vad vi anser vara världens bästa småbolag. Portföljen består av ett femtiotal bolag som gynnas av trender som elektrifiering och teknologisk utveckling inom hälsa och finans. Vi letar också efter bolag som tjänar på rent demografiska trender som en åldrande befolkning, säger Ylwa Häggström.

Kraftiga kursuppgångar

Bland fondens största innehav finns nederländska Alfen, tillverkare av ladd-stolpar till elbilar, amerikanska Cryoport som erbjuder kylda transporter för komplext medicinskt innehåll som stamceller samt svenska Sinch som skapar molnbaserade kommunikationslösningar.

Det är bolag vars aktier utvecklats mycket starkt under året. Sinch är en av årets raketer på Stockholmsbörsen och Alfens börsvärde har mångdubblats. Även Cryoports aktie har stigit kraftigt.

”Det är tre positioner som växt sig större i portföljen i takt med de kraftiga kursuppgångarna under året, men vi ser dem som långsiktiga fondinnehav som alla har mycket goda förutsättningar att leva upp till de stegrade förväntningarna”, säger Ylwa.

ANNONS
ANNONS

I Öhman Global Småbolag Hållbar används strikta hållbarhetskriterier vid urvalet av bolag. Hållbarhetsanalysen är integrerad i investeringsprocessen och medför att bolag aktivt väljs in och väljs bort baserat på ESG-kriterier samtidigt som ett aktivt påverkansarbete bedrivs. Det menar Ylwa kommer skapa tydliga värden över tid.

”De bolag som agerar hållbart tenderar vara mer framåtlutade, ha bättre processer och karaktäriseras av en kompetent ledning. Det menar vi gynnar bolagets utveckling och aktieägarna på lång sikt. Som aktiv ägare kan vi även påverka våra innehav att gå i rätt riktning vad gäller hållbarhetsarbetet.”

”I backspegeln var det förmånligt med en större sättning under våren då vi kunde köpa in oss billigt i små bolag som vi tror på långsiktigt. Mindre bolag menar vi även framöver kommer växa snabbare än de större bolagen och en ökad digitalisering ingår i den utvecklingen. Det finns fortsatt många intressanta bolag bland de små bolagen som är relativt billiga givet tillväxtutsikterna”, avslutar Ylwa.

Den 8 oktober håller Öhman Fonder ett webbinarium där fonden presenteras närmare, du kan anmäla dig på ohman.se.

Läs mer: Så hittar Öhmans fondstjärna guldkornen [Dagens PS]

Kort om fonden:
Öhman Global Småbolag Hållbar tar en global ansats till småbolagsförvaltning. Genom att vaska fram guldkornen från ett universum av tusentals potentiella investeringar strävar fonden efter att skapa en koncentrerad portfölj av världens kanske mest attraktiva småbolag.

Handla hos Avanza
Handla hos Nordnet
Läs mer hos Öhman Fonder
Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr på ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.