Investmentbolaget Bure Equity har nu presenterat prospektet för SPAC-bolaget ACQ Bure, Sveriges första SPAC. Där framgår bland annat att den första handelsdagen blir den 25 mars.

Ankarinvesterare som Bure, AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder med flera får samma villkor som övriga investerare som bjuds in att investera.

Sammantaget motsvarar teckningsåtaganden från både ankarinvesterare och Bure cirka 60 procent av aktierna i ACQ Bure.

Priset per aktie ska uppgå till 100 kronor och emissionserbjudandet omfattar 34,8 miljoner aktier.

Anmälningsperioden är mellan den 16 -23 mars för allmänheten och 16-24 mars för institutionella investerare.

Bland riskerna i prospektet lyfts bland annat att priset på aktierna kan vara volatilt och svårbedömt samtidigt som likviditeten sannolikt kommer att påverkas negativt av att bolaget inte kommer att ha någon betydande verksamhet bortsett från förvärvsanalys.

ANNONS
ANNONS

Vidare finns risken att de aktieägare som röstar nej till förvärvet eventuellt inte kommer få samtliga sina aktier inlösta eftersom inlösen bara kan ske av sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i bolaget.

Läs mer: Blankare storsatsar mot SPAC-bolag [Dagens PS] >>